Rydym yn recriwtio i ystod o rolau yn ein tîm CAMHS nawr!

Arloesi ac Ymchwil

Yn BIPBC, rydym yn falch o fod yn arloesi gyda Therapïau Iechyd Meddwl.

CAMHS Practitioner

Mae tîm CAMHS Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn arwain y ffordd o ran arloesi ac yn cynnig amrywiaeth helaeth o therapïau, gan gynnwys Therapi Systemig, IPT, DBT a CBT. Mae ein henw da fel arloeswyr mewn therapïau trydedd don yn ymestyn yn ôl i’r 1990au.

Pan fyddwch yn ymuno â’n tîm clinigol blaengar, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â chyd-weithwyr blaengar ac arloesol sydd wedi ymrwymo i sbarduno gwelliannau a ffyrdd newydd o weithio.

CAMHS Practitioner

Mae hyn yn cynnwys Michaela Swales, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol BIPBC ac Athro Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Bangor. Yr Athro Swales a roddodd raglen gyntaf ym maes Therapi Ymddygiad Dialectig (DBT) y DU ar waith, a hynny yng Ngwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru. Yn ogystal â hyn, hi oedd un o’r rhai cyntaf i hyfforddi yn DBT yn Seattle ym 1994.

Os ydych chi’n gyfarwydd â DBT, neu os oes gennych ddiddordeb yn y math hwn o therapi seicolegol, mae’r Athro Swales yn cynnal gweithdai rhagarweiniol a rhaglenni hyfforddi wythnos o hyd sy’n agored i holl aelodau staff BIPBC, ac maen nhw am ddim. O ganlyniad i’w hyfforddiant mewnol, mae timau DBT ar waith yng ngwasanaethau CAMHS ledled Gogledd Cymru. Mae hefyd yn rhedeg tîm hyfforddi ledled y DU sy’n aelod rhyngwladol o Sefydliad Linehan.

CAMHS Practitioner

Mae ein tîm CAMHS anhygoel bob amser un cam ar y blaen, gyda hyfforddiant gloywi bob chwarter i’r holl staff sy’n darparu DBT yn eu hymarfer clinigol. Yn ogystal â hynny, derbyniodd yr Athro Swales Wobr Addysgwr Eithriadol Cindy Sanderson gan Gymdeithas Ryngwladol Gwella a Hyfforddi DBT, sy’n golygu mai hyfforddiant o’r ansawdd uchaf sydd ar gael gan BIPBC.

Gwnewch ymholiad nawr

There is a huge passion for doing our utmost for the children, young people and families we serve, and a thirst for learning, development and innovation.
- Caroline Louise Jones, Consultant Clinical Psychologist

Please provide us with a few details and we’ll get back to you.